Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Koop en vrije sector huur


Onder dit tabblad vindt u het aanbod koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Ook staan hier de garages en overige objecten.
Voor deze rubriek hoeft u niet geregistreerd te staan bij huiswaarts.nu.
Ook gelden afwijkende voorwaarden. De voorwaarden worden bij de uitgebreide informatie getoond.

Koopwoningen

Reguliere koopwoningen worden niet aangeboden op huiswaarts.nu. Deze worden aangeboden op de eigen websites van de corporaties. Er is geen inschrijving voor nodig.
Overzicht van de deelnemende corporaties.

Tussenvormen van koop en ook vrije sector huurwoningen vindt u wel op deze site.

Vrije sector huurwoningen

Dit zijn huurwoningen met een huurprijs boven de toeslaggrens. Dit betekent dat u voor deze woningen geen aanspraak kunt maken op huurtoeslag. In de meeste gevallen geldt voor deze woningen een minimum inkomen. Dit wordt vermeld bij de uitgebreide informatie. Voor deze woningen hoeft u ook niet ingeschreven te staan bij huiswaarts.nu. U vindt ze onder het tabblad Vrijesectorhuur.

Vrijekeuswoning

Bij een Vrijekeuswoning kiest u zelf of u de woning koopt of gaat huren. In de meeste gevallen kunt u de woning ook kopen met korting (Koopgarant). U moet ingeschreven staan bij huiswaarts.nu. Bij het toewijzen van deze woningen kijken we naar inschrijftijd.  De voordelen van Koopgarant zijn:

  • U heeft een maximale korting van 25% op de getaxeerde waarde
  • U heeft hierdoor lagere maandlasten
  • Verplichte terugkoop van uw woning bij verkoop
  • Uw hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar
De Vrijekeuswoningen vindt u tussen het reguliere aanbod.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.