Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Sociale huurwoning


Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 720,42. Als u meer dan € 38.035 verdient (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend), dan komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning (de genoemde bedragen gelden voor 2019). Wilt u weten wat dit voor u betekent?

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Meer informatie kunt u lezen op de pagina inkomenseisen.

Ondanks deze regels kiezen sommige woningcorporaties er voor een bredere doelgroep te blijven voorzien van sociale huurwoningen. Volgens de Europese richtlijnen kan een verhuurder speciale, andere toewijzingsregels hanteren voor 20% van zijn vrijkomende huurwoningen. Ga voor meer informatie naar de website van de corporaties.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Wel kunnen er per gemeente uitzonderingen of aanvullende afspraken gelden. Dit staat vermeld bij de woningadvertentie. Meer informatie over deze regels en afspraken vindt u in onze toelichting over de verdeling van woningen.

Met huiswaarts.nu is het mogelijk om op verschillende manieren tegelijkertijd een woning te zoeken. De woningen zijn ondergebracht in twee rubrieken: aanbodwoning en lotingwoning.

 • Aanbodwoningen

  Onder deze noemer vindt u het grootste deel van onze vrijkomende woningen. De woning wordt aangeboden aan de gegadigde met de langste wachttijd.

 • Lotingwoningen

  Deze woningen worden verloot, zonder dat naar de wachttijd wordt gekeken. Uw inschrijfnummer bij huiswaarts.nu is uw lotnummer. Een computerprogramma bepaalt wie de woning krijgt. Niet iedere corporatie of gemeente biedt lotingwoningen aan.

 •  

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij huiswaarts.nu?
 • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
 • U mag maar één keer staan ingeschreven, als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.
 • Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang moet ik wachten op een reguliere aanbodwoning?

De gemiddelde wachttijd voor een reguliere woning verschilt per plaats en type woning. Bij Verhuurd ziet u, als u bent ingelogd, hoeveel reacties er op een woning zijn binnengekomen en met welke inschrijftijd de woning is toegewezen. Hierdoor krijgt u een redelijk beeld van uw kansen op de woningmarkt. In het algemeen geldt: hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoeveel kans maak ik op een lotingwoning

Bij lotingwoningen bepaalt het lot wie de woning krijgt aangeboden. Hoe meer kandidaten reageren, hoe kleiner uw kans is.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.