Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij huiswaarts.nu?
  • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
  • U mag maar één keer staan ingeschreven, als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.
  • Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang moet ik wachten op een reguliere aanbodwoning?

De gemiddelde wachttijd voor een reguliere woning verschilt per plaats en type woning. Bij Verhuurd ziet u, als u bent ingelogd, hoeveel reacties er op een woning zijn binnengekomen en met welke inschrijftijd de woning is toegewezen. Hierdoor krijgt u een redelijk beeld van uw kansen op de woningmarkt. In het algemeen geldt: hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoeveel kans maak ik op een lotingwoning

Bij lotingwoningen bepaalt het lot wie de woning krijgt aangeboden. Hoe meer kandidaten reageren, hoe kleiner uw kans is.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang moet ik wachten op een vrijesectorhuurwoning?

Voor huurwoningen boven de vrijesectorgrens zijn geen wachttijden te geven. Als u op zo'n woning reageert, neemt de verhuurder contact met u op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

Aanleunwoningen zijn meestal gevestigd in de buurt van een verzorgingstehuis. De woningen worden niet via deze site aangeboden. De zorginstellingen houden hiervoor eigen wachtlijsten bij. Een uitzondering vormen de aanleunwoningen van Patrimonium woonservice. Deze worden wel aangeboden via deze site. Meer info over de woningen van Patrimonium woonservice vindt u hier.

Als u een aanleunwoning huurt dan kunt u eventueel gebruik maken van verschillende vormen van zorg.

Meer informatie vindt u bij het WMO-loket van uw gemeente.

Het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om zorg te krijgen in uw huidige woning. Ook hiervoor kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een beschermde woonvorm?

Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zijn er verschillende woonvormen. Vaak is er bij deze woonvormen 24-uurs zorg mogelijk. Deze woonvormen worden verhuurd door de zorginstellingen en worden dus niet via deze site aangeboden.

Aanbieders in deze regio zijn onder andere:

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een rolstoel aangepaste woning?

De toewijzing van rolstoel aangepaste woningen gaat buiten het reguliere systeem om. Deze woningen worden dus niet geadverteerd op deze website. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u door de WMO-consulent op de wachtlijst worden geplaatst. U neemt hiervoor contact op met het WMO-loket in de gemeente van uw keuze.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat is WMO?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Deze wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

De WMO draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De WMO is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De gemeenten voeren de WMO uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.

Voor meer informatie, klik hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingstehuis?

Deze plaatsen worden niet aangeboden via deze site. Wachtlijsten hiervoor worden bijgehouden door de zorginstellingen zelf.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u eerst een indicatie hebben. Deze indicaties worden verstrekt door het centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Voor een indicatie in Veenendaal of Rhenen moet u contact opnemen met het CIZ Utrecht, telefoonnummer 0800 – 789 15 00.

Voor Ede en Wageningen neemt u contact op met CIZ Ede, telefoonnummer 0800 – 789 12 40.

Meer informatie vindt u bij het WMO-loket van uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Waar vind ik het WMO-loket?

Bij het WMO-loket kunt u terecht voor het aanvragen van rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp.
Ook krijgt u advies over voorzieningen en mogelijkheden die door de gemeente en andere organisaties worden geboden op het gebied van zorg, aangepast wonen en welzijn.

Wageningen
In Wageningen kunt u terecht bij loket Het Knooppunt. Dit is gevestigd in het Stadskantoor, Olympiaplein 1 in Wageningen.
Telefoon: 0317 – 49 24 50
E-mail: hetknooppunt@wageningen.nl.

Ede
In Ede kunt u terecht bij het WMO loket in het Werkplaza Ede-Wageningen, Raadhuisplein 1 in Ede.
Telefoon: 0318 – 68 09 03
E-mail: zorgwelzijn@ede.nl.

Rhenen
Het WMO loket van de gemeente Rhenen is gevestigd in het gemeentehuis, Nieuwe Veenendaalse weg 75 in Rhenen.
Telefoon: 0317 – 68 16 82
E-mail: wmo@rhenen.nl

Veenendaal
Het WMO-loket Veenendaal bevindt zich in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Veenendaal.
Telefoon: 0318 – 53 85 19
E-mail: wmo-loket@veenendaal.nl

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.