Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Zorgwoning


Zorgwoningen zijn meestal gevestigd in de buurt van een verzorgingshuis. De zorginstellingen houden hiervoor eigen wachtlijsten bij.

Veenendaal
Een uitzondering vormen de aanleunwoningen van woningcorporatie Patrimonium woonservice. Deze worden via huiswaarts.nu aangeboden. De woningen liggen naast een zorgcentrum. Als huurder kunt u gebruik maken van de zorg, service en aanvullende diensten van het zorgcentrum. Meer informatie vindt u op www.patrimonium.nl.

Scherpenzeel
Woonstede heeft zorgwoningen in Scherpenzeel. Deze worden echter niet aangeboden via huiswaarts.nu. Er gelden aparte toewijzingsregels. Voor meer informatie kunt u terecht bij Woonstede.

Barneveld
Woningstichting Barneveld verhuurt zorgwoningen in gemeente Barneveld. Deze bieden we aan via huiswaarts.nu met specifieke toewijzingsregels. Het gaat om zorgwoningen voor woningzoekenden met een zorgindicatie, aanleunwoningen nabij een verzorgingstehuis en zorgwoningen waarvan de zorginstellingen zelf wachtlijsten bijhouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Woningstichting Barneveld.


Veelgestelde vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

Aanleunwoningen zijn meestal gevestigd in de buurt van een verzorgingstehuis. De woningen worden meestal niet via deze site aangeboden. De zorginstellingen houden hiervoor eigen wachtlijsten bij. Een uitzondering vormen de aanleunwoningen van Patrimonium woonservice en een gedeelte van de aanleunwoningen de woningstichting Barneveld. Deze worden wel aangeboden via deze site. 

Als u een aanleunwoning huurt dan kunt u eventueel gebruik maken van verschillende vormen van zorg.

Meer informatie vindt u bij het WMO-loket van uw gemeente.

Het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om zorg te krijgen in uw huidige woning. Ook hiervoor kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een beschermde woonvorm?

Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zijn er verschillende woonvormen. Vaak is er bij deze woonvormen 24-uurs zorg mogelijk. Deze woonvormen worden verhuurd door de zorginstellingen en worden dus niet via deze site aangeboden.

Aanbieders in deze regio zijn onder andere:

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een rolstoel aangepaste woning?

De toewijzing van rolstoel aangepaste woningen gaat buiten het reguliere systeem om. Deze woningen worden dus niet geadverteerd op deze website. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u door de WMO-consulent op de wachtlijst worden geplaatst. U neemt hiervoor contact op met het WMO-loket in de gemeente van uw keuze.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat is WMO?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Deze wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

De WMO draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De WMO is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De gemeenten voeren de WMO uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen.

Voor meer informatie, klik hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingstehuis?

Deze plaatsen worden niet aangeboden via deze site. Wachtlijsten hiervoor worden bijgehouden door de zorginstellingen zelf.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u eerst een indicatie hebben. Deze indicaties worden verstrekt door het centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Neem voor een indicatie contact op met het CIZ Utrecht, telefoonnummer 0800-798 1000

Meer informatie vindt u bij het WMO-loket van uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Waar vind ik het WMO-loket?

Bij het WMO-loket kunt u terecht voor het aanvragen van rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp.
Ook krijgt u advies over voorzieningen en mogelijkheden die door de gemeente en andere organisaties worden geboden op het gebied van zorg, aangepast wonen en welzijn.

Wageningen
In Wageningen kunt u terecht bij Contactstartpunt,  Rooseveltweg 408a (‘t-palet) in Wageningen.
Telefoon: 0317 – 41 01 60,
WatsApp 06-225 924 34
E-mail: startpunt@wageningen.nl 

Ede
In Ede kunt u terecht bij het WMO loket in het Werkplaza Ede-Wageningen, Raadhuisplein 1 in Ede.
Telefoon: 0318 – 68 09 11
E-mail: zorgwelzijn@ede.nl.

Rhenen
Het WMO loket van de gemeente Rhenen is gevestigd in het gemeentehuis, Nieuwe Veenendaalse weg 75 in Rhenen.
Telefoon: 0317 – 68 16 82
E-mail: wmo@rhenen.nl

Scherpenzeel
Het WMO loket van de gemeente Scherpenzeel is gevestigd in het gemeentehuis, Stationsweg 389a in Scherpenzeel
Telefoon 033 - 277 23 24

Veenendaal
Het WMO-loket Veenendaal bevindt zich in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Veenendaal.
Telefoon: 0318 – 53 85 19
E-mail: wmo-loket@veenendaal.nl

Barneveld
Het WMO-loket van de gemeente Barneveld is gevestigd in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Barneveld.
Telefoon: 14 0342

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.