Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Mijn gegevens wijzigen


Het kan zijn dat uw situatie verandert. Het is dan belangrijk dat u zelf uw gegevens aanpast bij Mijn gegevens. Aan de hand van deze gegevens bepalen we namelijk of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een woning.

Uw inschrijfgegevens wijzigt u eenvoudig via Mijn gegevens als u bent ingelogd. Heeft u al op woningen gereageerd, dan moet u deze reacties eerst verwijderen voordat u uw gegevens kunt wijzigen. Met uw gewijzigde gegevens kunt u vervolgens opnieuw op de woningen reageren.


Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan op Mijn gegevens - Profiel. U kunt uw gegevens ook laten wijzigen via het contactformulier. Houdt u dan wel rekening met een verwerkingstermijn van drie weken.

Deze gegevens kunt u niet via de website wijzigen:

  • naam
  • geboortedatum
  • geslacht
  • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
  • inschrijfdatum
  • woonduur (behalve als u ook uw woonadres wijzigt)
  • urgenties en indicaties
  • kernbinding

Als een van de bovenstaande gegevens (behalve urgenties, indicaties en binding) niet juist geregistreerd staat, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar huiswaarts.nu. Huiswaarts.nu beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentie- of indicatieaanvraag heeft verwerkt.

Als u binding wilt wijzigen of toevoegen, kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in de betreffende woonplaats. Overzicht corporaties

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
De hoofdaanvrager is overleden. Heb ik als medeaanvrager recht op de inschrijving?

In het geval van overlijden van de hoofdaanvrager kan de registratie op naam van de medeaanvrager komen te staan. De inschrijfdatum wordt de datum waarop de medeaanvrager is ingeschreven.

De wijziging kunt u aanvragen door een kopie van de overlijdensakte, met een begeleidend schrijven, op te sturen naar het Klantcontactcentrum.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zwanger, wanneer mag ik mijn kind bijschrijven?
U mag uw kind(eren) na de geboorte op uw inschrijving bijschrijven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.