Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Hoe bepaal ik mijn inkomen


Uw inkomen bepaalt of u mag reageren op sociale huurwoningen en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen. Op deze pagina leest u hoe u dit inkomen kunt bepalen.

Bepaal uw inkomen

Het inkomen dat u moet opgeven is het inkomen van u en eventuele medehuurder(s). Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) hoort niet bij het huishoudinkomen. Voor de bepaling van de hoogte van het huishoudinkomen heeft u een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor, nodig.

U kunt deze verklaring zelf downloaden en uitprinten via Mijn Belastingdienst. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. De verklaring vindt u onder het tabblad 'Inkomstenbelasting', bij het betreffende jaar.Heeft u geen DigiD of staat het benodigde jaar er niet bij? Dan kunt u de verklaring aanvragen via de BelastingTelefoon (0800 - 0543). Houd dan rekening met een levertijd van circa vijf werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon of verzamelinkomen staat vermeld. Doe dit voor alle meeverhuizende volwassenen. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig of meerderjarig) neemt u niet mee.

Het kan voorkomen dat er geen inkomensverklaring wordt verstrekt. Uitsluitend in dergelijke gevallen moet een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting worden overlegd. Neem dan het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan verstrekken, zorg dan dat de corporatie de schriftelijke bevestiging hiervan ontvangt. Gebruikt u in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Hoe dat werkt leest u hier

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan)  ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kunt u uw verwachte inkomen van dit jaar in uw inschrijving opgeven. Dit is alleen voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen met drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

Bent u student?
Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven.

Bent u zelfstandige?

Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2016.

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden) voor u gaat reageren
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw inkomen? De medewerkers van het Klantcontactcentrum van WoningNet staan voor u klaar.


Veelgestelde vragen

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan de meest recente, door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening. Deze winst- en verliesrekening mag maximaal 2 jaar oud zijn. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13.
Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand.

Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag.

Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de Inkomensverklaring van het voorgaande  jaar ontvangen.
  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de aanslag heeft gekregen de Inkomensverklaring van dat jaar ontvangen. Als u voor 5 april aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring beschikbaar is voor u. Dat document moet u overleggen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt mijn inkomen in mijn inschrijving geïndexeerd?

Jaarlijks wordt het door u opgegeven inkomen geïndexeerd (verhoogd) naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2019 gelden de volgende indexeringen:
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.