Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomenseisen


Bij veel huurwoningen worden inkomenseisen gesteld waarop wordt getoetst. Bij de advertentie vermelden we dan waaraan uw inkomen moet voldoen. Voldoet uw inkomen niet aan de voorwaarden, dan komt u niet in aanmerking voor de huurwoning. De inkomenseisen staan bij de woningadvertentie vermeld.

Inkomenseisen sociale huurwoningen (huurprijs tot en met € 720,42)

Het overgrote deel van onze sociale woningen (minimaal 80%) moet verhuurd worden aan woningzoekenden met een inkomen onder € 38.035,-. De resterende 20% van de woningen mag toegewezen worden aan woningzoekenden met een hoger inkomen.

Passend toewijzen
Bij de verhuur van sociale huurwoningen worden de verhuurders verplicht om passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw inkomen. In ons systeem wordt hier rekening mee gehouden. Door deze regels kan het zo zijn dat bij het bepalen van de volgorde uw inkomen een rol speelt. Bij de “duurdere woningen” (huurprijs boven de zogenoemde aftoppingsgrenzen) krijgen woningzoekenden met een hoger inkomen voorrang.

Inkomenseisen vrijesector huurwoningen (huurprijs vanaf € 720,42)
Bij deze woningen zal meestal een minimum inkomen worden gevraagd. Dit inkomen kan verschillen per huurprijs. Iedere corporatie kan hiervoor zijn eigen beleid voeren.

Controle inkomen
Bij verhuring van een woning wordt uw inkomen gecontroleerd. Voor de controle wordt gebruik gemaakt van de inkomensverklaring van de belastingdienst. U kunt deze verklaring zelf downloaden en uitprinten via Mijn Belastingdienst. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. De verklaring vindt u onder het tabblad 'Inkomstenbelasting', bij het betreffende jaar.

Heeft u geen DigiD of staat het benodigde jaar er niet bij?
Dan kunt u de verklaring aanvragen via de BelastingTelefoon (0800 - 0543). Houd dan rekening met een levertijd van circa vijf werkdagen.

Wij adviseren u deze inkomensverklaring al te downloaden of aan te vragen op het moment dat u op een woning gaat reageren. Zo weet u zeker dat u de verklaring op tijd binnen heeft. Zorg er ook voor dat het juiste inkomen bij uw registratie vermeld staat. Naast de genoemde inkomensverklaring kan het zijn dat de corporatie nog aanvullende inkomensgegevens nodig heeft voor de controle. Dit staat in de e-mails die u ontvangt na de bezichtiging.

Zorg er voor dat het juiste inkomen bij uw registratie vermeld staat
Op de inkomensverklaring van de belastingdienst wordt uw inkomen vermeld. Tel de inkomens van alle meeverhuizende volwassenen mee. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig of meerderjarig) neemt u niet mee. Bij toewijzing wordt gekeken naar dit inkomen rekening houdend met een indexering. Deze indexering wordt door het ministerie vastgesteld. Uw verzamelinkomen voor 2019 is:

  • Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
  • Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336.
Als uw opgave niet klopt

De corporatie toetst uw inkomen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens opgeeft. Als uw opgave niet klopt, loopt u het risico dat u de woning uiteindelijk niet mag huren. Houd uw gegevens actueel U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens van uw inschrijving. Op basis van uw gegevens wordt uw passend aanbod geselecteerd op de site en in het Digizine. Zorgt u daarom dat uw gegevens die zijn vastgelegd kloppen. Denk daarbij aan het inkomen, aantal personen en geboortedata. Dit voorkomt teleurstellingen bij reageren en eventuele woningtoewijzing.

Uw inkomensgegevens bij WoningNet
Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kunt u de woning alsnog mislopen. Lees op de Inkomenspagina meer over het op te geven inkomen.

Let op! In de loop van 2019 wordt het verplicht om uw inkomensdocumenten toe te voegen bij uw inschrijfgegevens voordat u kunt reageren op het woningaanbod. Wij adviseren u om dit zo snel mogelijk te doen.

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden) voor u gaat reageren
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.

(De op deze pagina genoemde bedragen gelden voor 2019)


Veelgestelde vragen

Moet ik voor de bepaling van het verzamelinkomen ook het inkomen van inwonende kinderen meetellen?

Het inkomen dat wordt getoetst, is het verzamelinkomen van de hoofdhuurder en de eventuele medehuurder(s). Het loon van inwonende kinderen wordt dus niet meegeteld.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035, is inschrijving bij huiswaarts.nu zinvol?

U kunt in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als u een inkomen heeft tot € 38.035 (toetsingsinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend).

Volgens de nieuwe woningwet kan een verhuurder speciale, andere toewijzingsregels hanteren voor 20% van zijn vrijkomende huurwoningen. Iedere corporatie kan hierin zijn eigen beleid voeren. Ga voor meer informatie naar de website van de corporaties.

Overweegt u zich bij huiswaarts.nu in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij huiswaarts.nu en dat uw inkomen hoger is dan € 38.035. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu niet genoeg verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij huiswaarts.nu.

(Bedragen prijspeil 1 januari 2019)

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.