Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentie


U kunt redenen hebben waarom u vindt dat u noodgedwongen en dringend andere woonruimte nodig heeft. U zit in een acute noodsituatie en u heeft bovendien niet op korte termijn uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte.

Het gaat dan meestal om personen die een woning nodig hebben als gevolg van een echtscheiding waarbij u de dagelijkse zorg heeft voor minderjarige kinderen of personen die door medische of financiële problemen een andere woning nodig hebben.

In zo'n geval bent u wellicht een urgent woningzoekende en kunt u misschien voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties. De gemeente verleent de urgenties. Hieronder vindt u per gemeente een uitleg. 

Ede, Rhenen en Veenendaal
Urgenties worden verleend door de Urgentie Commissie WERV (Ede, Rhenen en Veenendaal). Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn kosten verbonden. Belangrijk om te weten: u moet zelf reageren op woningen en urgentie is maximaal zes maanden geldig. Hoe het werkt en waar u aan moet voldoen leest u op de website van de betreffende gemeente.

Wageningen
Urgenties in Wageningen worden verleend door de Urgentie Commissie Wageningen. Urgentieverzoeken kunt u indienen bij de secretaris. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Wageningen. Heeft u vragen bel dan met de secretaris, 0317-492981 of stuur een email naar woonurgenties@wageningen.nl.

Barneveld
Woont u in Barneveld en zit u in een acute noodsituatie? En heeft u op korte termijn geen uitzicht op andere woonruimte? Dan kunt u informatie over urgentie aanvragen bij één van de gespreksvoerders van de gemeente Barneveld. Zij informeren u over hoe u eventueel in aanmerking kunt komen voor een urgentie, wat de voorwaarden zijn en hoe de woningtoewijzing plaatsvindt. U kunt de gespreksvoerders bereiken op telefoonnummer 140342. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van urgentie kosten zijn verbonden. Lees hier meer over het aanvragen van urgentie in Barneveld.

Als u vervolgens wordt erkend als urgent woningzoekende kunt u niet zelf reageren op de woningen van Woningstichting Barneveld. Woningstichting Barneveld wijst u een woning toe, eventueel volgens het afgegeven profiel.

Scherpenzeel
Woont u in Scherpenzeel en zit u in een acute noodsituatie? En heeft u op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte, dan kunt u urgentie aanvragen bij de gemeente Scherpenzeel. Het formulier kunt u downloaden op de website van Woonstede.

Als u vervolgens door de onafhankelijke urgentiecommissie Het Vierde Huis erkend wordt als urgent woningzoekende, dan krijgt u voorrang bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekende dan langer moeten wachten, wordt voorrang alleen verleend in uitzonderlijke situaties.

Woonstede krijgt bericht van het Het Vierde Huis wie urgent is. Zij plaatsen u op een bemiddelingslijst en zoeken een woning voor u. Weigert u deze, dan moet deze weigering wel gegrond zijn, anders vervalt de urgentie.

Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Maarn, Leersum en Overberg)
Woont u in één van de plaatsen van Utrechtse Heuvelrug dan kunt u een afspraak maken met het Sociale Dorpsteam voor een kansadviesgesprek. In dit gesprek wordt samen bekeken of het zinvol is om urgentie aan te vragen. Wanneer er sprake is van een medische urgentie, wordt medisch advies gevraagd aan SCIO Consult.  Klik hier voor meer informatie.

Het Sociale Dorpsteam is te bereiken op (0343) 56 58 00. Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik urgentie aan?
U kunt alleen urgentie aanvragen wanneer u voldoet aan de drie basisvoorwaarden:
  • U bent ingeschreven bij huiswaarts.nu.
  • U verkeert in een acute noodsituatie
  • De eerste zes maanden is er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheid

Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn kosten verbonden.

Hoe het werkt leest u op de website bij Urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kom ik altijd op de eerste plaats met een urgentie?

Nee, dat is niet altijd het geval.

Bij iedere urgentie hoort een zoekprofiel. Hierin staat bijvoorbeeld dat de urgentie alleen geldt voor een gelijkvloerse woning of een appartement. 
De woning moet passen binnen dit zoekprofiel.

Daarnaast kunnen er meerdere mensen met urgentie op dezelfde woning reageren. Als dit gebeurt dan geldt  de ingangsdatum van de urgentie. Degene die het langst urgent is, komt dan op de eerste plaats.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Mag ik op alle woningen reageren met een urgentie?

Ja, dat mag. Uw urgentie is echter alleen maar geldig als u reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel.
Bij iedere urgentie hoort een zoekprofiel. Hierin staat bijvoorbeeld dat de urgentie alleen geldt voor een gelijkvloerse woning of een hoogbouw appartement.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang is een urgentie geldig?

Een urgentie is zes maanden geldig. Na deze zes maanden vervalt de urgentie automatisch.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.