Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat is kernbinding?

In een aantal kleine kernen geldt dat u voorrang krijgt als u er binding heeft aan deze kern. In welke plaatsen dit van toepassing is en wat deze binding inhoudt leest u hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13.
Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand.

Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe is mijn privacy beschermd als ik mijn inkomensdocumenten toevoeg (upload)?

Wij vragen u om zelf uw BSN nummer onleesbaar te maken voordat u het inkomensdocument toevoegt in uw inschrijfgegevens. Als u het document vanaf een smartphone uploadt kunt u hiervoor gebruik maken van de kopieID-app van de Rijksoverheid. U mag het document ook zelf bewerken en het BSN nummer doorstrepen. Hiervoor moet u eerst het document printen zodat u het BSN nummer kunt doorstrepen en vervolgens scant u deze opnieuw in. Houdt u er wel rekening mee dat u het originele document moet kunnen overhandigen bij een woningacceptatie.

Alleen als u een woningaanbieding heeft kan de medewerker van de corporatie uw documenten inzien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn pagina en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt mijn inkomen in mijn inschrijving geïndexeerd?

Jaarlijks wordt het door u opgegeven inkomen geïndexeerd (verhoogd) naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2019 gelden de volgende indexeringen:
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan de meest recente, door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening. Deze winst- en verliesrekening mag maximaal 2 jaar oud zijn. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Moet ik mijn inkomensdocumenten meenemen bij een woningtoewijzing?
Ja, de meeste corporaties willen bij de woningtoewijzing de originele inkomensdocumenten zien die u heeft toegevoegd aan uw inschrijfgegevens. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag.

Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn de voorwaarden om me in te schrijven?
 • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
 • U mag maar één keer staan ingeschreven, als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.
 • Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.


Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de Inkomensverklaring van het voorgaande  jaar ontvangen.
 • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de aanslag heeft gekregen de Inkomensverklaring van dat jaar ontvangen. Als u voor 5 april aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
 • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring beschikbaar is voor u. Dat document moet u overleggen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?
U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wordt er bij inschrijving rekening gehouden met mijn woonduur (het aantal jaren dat u aaneengesloten in een eigen woning woont)?

Nee, de datum van inschrijving is bepalend.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035, is inschrijving bij huiswaarts.nu zinvol?

U kunt in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als u een inkomen heeft tot € 38.035 (toetsingsinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend).

Volgens de nieuwe woningwet kan een verhuurder speciale, andere toewijzingsregels hanteren voor 20% van zijn vrijkomende huurwoningen. Iedere corporatie kan hierin zijn eigen beleid voeren. Ga voor meer informatie naar de website van de corporaties.

Overweegt u zich bij huiswaarts.nu in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij huiswaarts.nu en dat uw inkomen hoger is dan € 38.035. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu niet genoeg verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij huiswaarts.nu.

(Bedragen prijspeil 1 januari 2019)

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving voor sociale huurwoningen kost éénmalig € 25 aan administratiekosten en vervolgens kost de jaarlijkse verlenging € 10.

U kunt de inschrijving betalen door een digitale incasso machtiging af te geven. Dit is een doorlopende machtiging die u beheert op uw eigen bankrekening. De machtiging is voor zowel de éénmalige € 25 administratiekosten als de jaarlijkse € 10 verlengingskosten.

Als het huiswaarts.nu niet lukt om via de machtiging de inschrijfkosten te incasseren, ontvangt u via e-mail een verzoek om op een andere manier te betalen. U kunt dan het bedrag van € 25 betalen via iDEAL. Het jaar daarop kunt u voor de betaling van de verlengingskosten alsnog een machtiging afgeven. U krijgt daarover automatisch via e-mail een bericht 6 weken voor de vervaldatum.

U bent er zelf verantwoordelijk voor de betaling van de inschrijfkosten en de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Het lukt niet om me bij huiswaarts.nu in te schrijven.

Als inschrijven niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben: 

 • U krijgt de melding dat er een dubbele waarde is ingevoerd. Als u bij uw telefoonnummer of uw e-mailadres twee keer dezelfde gegevens opgeeft dan geeft dit een foutmelding bij inschrijven. Verwijder dan de dubbele waarde.
 • U heeft bij inschrijven een verkeerd e-mailadres gebruikt waardoor u de activeringslink niet krijgt. Als u de inschrijving niet activeert binnen 24 uur verwijderen wij de inschrijving uit ons system.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan op Mijn gegevens - Profiel. U kunt uw gegevens ook laten wijzigen via het contactformulier. Houdt u dan wel rekening met een verwerkingstermijn van drie weken.

Deze gegevens kunt u niet via de website wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel uitschrijven en/of toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • woonduur (behalve als u ook uw woonadres wijzigt)
 • urgenties en indicaties
 • kernbinding

Als een van de bovenstaande gegevens (behalve urgenties, indicaties en binding) niet juist geregistreerd staat, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar huiswaarts.nu. Huiswaarts.nu beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentie- of indicatieaanvraag heeft verwerkt.

Als u binding wilt wijzigen of toevoegen, kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in de betreffende woonplaats. Overzicht corporaties

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijving verlengen?

Uw inschrijving is een jaar geldig. Om ingeschreven te blijven betaalt u elk jaar € 10,- verlengingskosten. 

Betalen

Wij raden u aan om een doorlopende machtiging af te geven. Wij schrijven dan ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw rekening af. U ontvangt 6 weken van tevoren een e-mail, zodat u weet wanneer wij het bedrag afschrijven. Zo hoeft u alleen maar te zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat.

Als u geen doorlopende machtiging afgeeft, dan ontvangt u 6 weken van tevoren per e-mail een betaalverzoek. U kunt dan € 10,- via iDEAL betalen.

Wilt u de kosten liever zelf overmaken? Neem dan, nadat u het betaalverzoek heeft ontvangen, contact op met het Klantcontactcentrum
Huiswaarts.nu verwerkt betalingen via Buckaroo en heeft geen eigen rekeningnummer. 
Voor iedere overschrijving heeft u een uniek kenmerk nodig. Als u dit kenmerk vermeld bij de betaling, verwerken wij de betaling bij uw inschrijving.  U krijgt dan natuurlijk ook het rekeningnummer waarnaar u de kosten kunt overschrijven.

Belangrijk: Maak het niet over naar een eerder gebruikt rekeningnummer of een rekeningnummer dat u ziet bij een iDEAL betaling. Deze betalingen kunnen niet verwerkt worden. 


Niet betaald?
U bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw inschrijving. Indien u niet op tijd betaalt, dan wordt u uitgeschreven. U ontvangt een bevestiging van uw uitschrijving via e-mail. Uw inschrijftijd vervalt en u komt niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres klopt en houd uw e-mail in de gaten. 

U heeft na uitschrijvenl 12 maanden  de tijd om alsnog te betalen. Uw inschrijving wordt dan volledig hersteld. Neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn inschrijving op naam van iemand anders laten zetten?

Nee, een registratienummer is persoonsgebonden en kan niet op naam van iemand anders worden gezet.

Op deze regel bestaat één uitzondering: in het geval van overlijden van de inschrijver kan de registratie op naam van de mede-inschrijver komen te staan. Dit kan alleen als sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
Stuur in dat geval een kopie van de overlijdensakte en een bewijs van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract met een korte toelichting naar het Klantcontactcentrum.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan.
Als een van u al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden gezet. Log in en ga naar Mijn gegevens en vervolgens naar Profiel.

Als uw partner ook staat ingeschreven kunt u uw inschrijving samenvoegen:

 • Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste wachttijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager komt daarmee te vervallen;
 • Een samenvoeging van twee inschrijvingen kan alleen worden doorgegeven via het contactformulier.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. De wachttijd van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft. Bij een splitsing na samenvoeging krijgt de medeaanvrager de wachttijd terug van het oude inschrijfnummer.

Als u een registratie wilt splitsen kunt u contact opnemen met huiswaart.nu via het contactformulier. Geef hierbij het e-mailadres op van de mede-aanvrager. De medeaanvrager krijgt na splisten een activeringslink. De inschrijving van de medeaanvrager moet binnen 24 uur geactiveerd worden, anders wordt de registratie niet gesplitst.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Bouwt de medeaanvrager inschrijfduur op?

Ja. De medeaanvrager bouwt wachttijd op vanaf het moment dat deze bij de hoofdaanvrager staat geregistreerd. Dus als de hoofdaanvrager vanaf 2007 staat ingeschreven en de medeaanvrager is daar in 2009 bijgeschreven, bouwt de medeaanvrager wachttijd op vanaf 2009.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wanneer word ik uitgeschreven bij huiswaarts.nu?

U wordt uitgeschreven wanneer:

 • u een aanbod- of lotingwoning (sociale huurwoning) accepteert via huiswaarts.nu.
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u uw inschrijving op eigen verzoek laat vervallen;
 • naar u verzonden post onbestelbaar retour komt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
De hoofdaanvrager is overleden. Heb ik als medeaanvrager recht op de inschrijving?

In het geval van overlijden van de hoofdaanvrager kan de registratie op naam van de medeaanvrager komen te staan. De inschrijfdatum wordt de datum waarop de medeaanvrager is ingeschreven.

De wijziging kunt u aanvragen door een kopie van de overlijdensakte, met een begeleidend schrijven, op te sturen naar het Klantcontactcentrum.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zwanger, wanneer mag ik mijn kind bijschrijven?
U mag uw kind(eren) na de geboorte op uw inschrijving bijschrijven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?
U kunt zich uitschrijven bij huiswaarts.nu:
 • via de website: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om zich uit te schrijven
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw gebruikersnaam, naar het Klantcontactcentrum.

Belangrijk! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. Neem in dit geval contact op met het Klantcontactcentrum voor meer informatie over de procedure.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik heb me per ongeluk uitgeschreven. Hoe herstel ik dit?

Als u direct na de uitschrijving contact opneemt met het Klantcontactcentrum kunnen onze medewerkers uw inschrijving weer herstellen. Dit is niet meer mogelijk als de uitschrijving langer dan een  jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Moet ik mij inschrijven als ik een kamer voor student of aio zoek?

Via huiswaarts.nu worden geen kamers voor studenten of aio aangeboden.

Als u een student of aio bent en u zoekt woonruimte in Wageningen of Ede adviseren wij u zich in te schrijven bij Idealis.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.idealis.nl.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als kind op de registratie. Kan ik daarnaast ook een eigen inschrijving hebben?

Ja. Wanneer u als kind op de registratie van uw ouders staat ingeschreven, kunt u daarnaast een eigen inschrijving hebben. Als u met uw ouders gaat verhuizen, blijft uw eigen inschrijving behouden. U moet wel ouder dan 18 jaar zijn voor een eigen inschrijving. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Moet ik voor de bepaling van het verzamelinkomen ook het inkomen van inwonende kinderen meetellen?

Het inkomen dat wordt getoetst, is het verzamelinkomen van de hoofdhuurder en de eventuele medehuurder(s). Het loon van inwonende kinderen wordt dus niet meegeteld.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe vraag ik urgentie aan?
U kunt alleen urgentie aanvragen wanneer u voldoet aan de drie basisvoorwaarden:
 • U bent ingeschreven bij huiswaarts.nu.
 • U verkeert in een acute noodsituatie
 • De eerste zes maanden is er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheid

Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn kosten verbonden.

Hoe het werkt leest u op de website bij Urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kom ik altijd op de eerste plaats met een urgentie?

Nee, dat is niet altijd het geval.

Bij iedere urgentie hoort een zoekprofiel. Hierin staat bijvoorbeeld dat de urgentie alleen geldt voor een gelijkvloerse woning of een appartement. 
De woning moet passen binnen dit zoekprofiel.

Daarnaast kunnen er meerdere mensen met urgentie op dezelfde woning reageren. Als dit gebeurt dan geldt  de ingangsdatum van de urgentie. Degene die het langst urgent is, komt dan op de eerste plaats.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Mag ik op alle woningen reageren met een urgentie?

Ja, dat mag. Uw urgentie is echter alleen maar geldig als u reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel.
Bij iedere urgentie hoort een zoekprofiel. Hierin staat bijvoorbeeld dat de urgentie alleen geldt voor een gelijkvloerse woning of een hoogbouw appartement.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang is een urgentie geldig?

Een urgentie is zes maanden geldig. Na deze zes maanden vervalt de urgentie automatisch.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.