Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Aansprakelijkheid


Huiswaarts.nu probeert de getoonde informatie op deze site zo volledig mogelijk te houden. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron.

Huiswaarts.nu respecteert de privacywetgeving. Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom van deze website berust bij huiswaarts.nu. Teksten, foto's en grafische voorstelling mogen niet verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van huiswaarts.nu, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Komt u verouderde informatie of fouten tegen op deze website, of heeft u suggesties om de site te verbeteren, dan horen wij dat graag van u. Mail ons of neem contact op met een van de deelnemende woningcorporaties.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.