Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wanneer verschijnt het sociale woningaanbod op de website?

Iedere dag wordt het aanbod van sociale huurwoningen op de website ververst. In de woningadvertenties staat tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal vijf dagen op de website.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Huishouden en inkomen.

Hier kunt u op wijzigen klikken en uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 

Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. ook de medewerkers van het Klantcontactcentrum  kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Waarom moet ik inkomensdocumenten toevoegen als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe vaak mag ik reageren?

U mag maximaal drie actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Is de reactietermijn van een van uw acuele reacties verstreken, dan kunt u weer op een nieuwe woning reageren.

Wij adviseren u om minimaal één keer per week het woningaanbod op de website te bekijken.
Iedere dag verschijnt er nieuw woningaanbod op de website.

Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Mijn inkomen is hoger dan het maximum inkomen dat bij een woning staat vermeld, maar wordt lager. Kan ik dan wel reageren?

De hoogte van uw inkomen wordt getoetst op het moment dat u de woning accepteert. Als u op dat moment voldoet aan de voorwaarden, kunt u reageren. U moet er wel voor zorgen dat uw inkomen bij uw gegevens hierop is aangepast.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Ga naar Mijn reacties en vervolgens naar Actuele en lopende reacties.

Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd. Dit zijn alleen de reacties die u via internet of telefonisch heeft geplaatst.

Als u reageert op vrijesectorhuurwoningen of koopwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op. Wilt u meer informatie over uw reacties op vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen, neem dan contact op met de eigenaar van de woning.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe en wanneer worden de woningzoekenden geselecteerd?

Regulier aanbod

Zodra de reactietermijn is verstreken, bepaalt het computersysteem de juiste volgorde van de woningzoekenden die op een specifieke woning hebben gereageerd.

Er wordt gekeken naar de voorwaarden die voor een woning gelden en de inschrijfgegevens van de kandidaten.

De woningzoekende die voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de woning en de langste inschrijfduur en/of een geldige voorrang heeft, komt het eerst voor de woning in aanmerking. Deze woningzoekende krijgt positie 1.

Loting

Zodra de reactietermijn is verstreken, bepaalt het computersysteem willekeurig de volgorde van de woningzoekenden die op een specifieke lotingwoning hebben gereageerd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken.

U kunt een reactie verwijderen via Mijn reacties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn actuele en lopende reacties?

Bij uw actuele en lopende reacties staan woningen waarop u onlangs heeft gereageerd. Het gaat om twee categorieën:

  1. Actuele reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken.
    Bij deze woningen ziet u uw huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kunt u deze reacties nog intrekken.

  2. Lopende reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn is verstreken, maar nog niet definitief zijn toegewezen. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.

Omdat we op 8 oktober 2019 zijn over gegaan op een nieuw systeem, ziet u alleen de reacties vanaf die datum.

Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn historische reacties?

Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u enige tijd geleden heeft gereageerd. Deze woningen zijn inmiddels toegewezen aan een andere kandidaat.

Bij iedere woning ziet u de belangrijkste kenmerken van de woning zoals de oppervlakte en het aantal kamers. Verder ziet u wat uw positie op de woning was, met welke wachttijd de woning is geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Omdat we op 8 oktober 2019 zijn over gegaan op een nieuw systeem, ziet u alleen de lopende reacties vanaf die datum.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is daarbij de kale huur plus een deel van de servicekosten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Waar vind ik de toegewezen woningen terug waarop ik zelf niet heb gereageerd?

Bij Verhuurd staan de woningen die tot een jaar geleden zijn toegewezen.

Omdat we op 8 oktober 2019 zijn over gegaan op een nieuw systeem, ziet u alleen de lopende reacties vanaf die datum.

Bij elke verhuurde woning staat wat de wachttijd was van de woningzoekende die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Wat is kernbinding en wat zijn de afspraken daarover?

In een aantal kleine kernen geldt dat u voorrang krijgt als u er binding heeft aan deze kern. In welke plaatsen dit van toepassing is en wat deze binding inhoudt leest u bij Kernbinding.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie
Kan ik zonder kernbinding reageren op woningen in de kleine kernen?

Ja, dat kan. Kandidaten met kernbinding krijgen weliswaar voorrang, maar als er geen kandidaten zijn met kernbinding dan volgt de rest.

Meer informatie over kernbinding.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan huiswaarts.nu Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan huiswaarts.nu.

Uitleg ?

×
Website vernieuwd

Deze website van Huiswaarts.nu is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. 
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.