Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Weigering toewijzing


De deelnemende corporaties hebben met elkaar vastgesteld dat toekomstige huurders in een aantal gevallen niet in aanmerking komen voor een andere huurwoning. Dit houdt in dat u geen aanbieding voor de woning ontvangt, ook al staat u op de eerste plaats.

Situaties om te weigeren zijn bijvoorbeeld:

  • Als huurders nog een financiële verplichting open hebben staan bij de huidige verhuurder;
  • Als huurders geen verhuurderverklaring kunnen geven van de vorige verhuurder(s) over het betaal- en woongedrag;
  • Als huurders een negatieve verhuurdersverklaring geven waarin sprake is van overlast of huurachterstand;
  • Als huurders negatief uit de kredietcheck komen, waarbij de corporatie een hoog risico loopt.

In ernstige gevallen vindt er een registratie plaats en wordt u een langere periode voor aanbieding uitgesloten. Hierbij gaat het om:

  • Huurders waarvan een woning is ontruimd door huurachterstand. Zij komen 1,5 jaar niet in aanmerking voor een woning. Voorwaarde na 1,5 jaar is dat de huurachterstand uit het verleden is voldaan;
  • Huurders waarvan een woning is ontruimd door overlast. Zij komen 3 jaar niet in aanmerking voor een woning;
  • Huurders waarvan een woning is ontruimd na ontdekking van een hennepplantage of andere ernstige criminele activiteit. Zij komen 5 jaar niet in aanmerking voor een woning.

Deze uitsluitingen gelden ook voor huurders die zelf zijn vertrokken om ontruiming te voorkomen.

Een uitzondering hierop geldt voor Barneveld. Woningstichting Barneveld gaat direct na weigering met de de huurder in gesprek. Daarin wordt aangegeven waarom hem een woning geweigerd wordt en wat hij er aan kan doen om wel weer te kunnen huren bij Woningstichting Barneveld.

Tweede kans
Na het verstrijken van de genoemde periode kan er een tweede kans worden geboden. Dit beoordeelt de corporatie. Bij een tweede kans krijgt de huurder een tijdelijk contract van 18 maanden met aanvullende voorwaarden. Na deze 18 maanden kan bij goed gedrag het contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Huurders die hun tweede kans hebben verspeeld, worden permanent uitgesloten.

De deelnemende corporaties registreren bovenstaande situaties in huiswaarts.nu.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.