Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Laatste nieuws ?

Verscherpte aandacht voor vervalsing van documenten

27 september 2017
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) constateert een toename van vervalsing van onder meer inkomensverklaringen bij kandidaat huurders om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Er blijken onbetrouwbare bemiddelingsbureaus te zijn die documenten vervalsen om een aspirant huurder in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning. Meer informatie vindt u in een nieuwsbericht op de website van de Aw.

Vooraankondiging nieuwbouw Wyandotte

27 maart 2017
In de jonge wijk Veller II bouwt Woningstichting Barneveld op dit moment een appartementengebouw met 28 appartementen in de sociale huur.

Inkomensverklaring

15 februari 2017
Vanaf nu kunt u via Mijn Belastingdienst zelf uw inkomensverklaring downloaden. Tot nu toe kon u die alleen aanvragen via de BelastingTelefoon.

Aanpassingen inkomen en website

20 juni 2016
Vanaf vandaag worden er enkele wijzigingen doorgevoerd waar u als woningzoekende mee te maken krijgt. Met deze aanpassingen willen wij u helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen we nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving.

Vervallen optiemodule

Binnen Huiswaarts was het mogelijk om op een aantal clusters een optie te nemen. Deze optiewoningen zijn komen te vervallen. Zodra er een woning uit een voormalig optiecluster vrijkomt dan wordt deze, net als de rest, als een reguliere of lotingwoning aangeboden. U kunt hier dan vervolgens op reageren als u voldoet aan de voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2016 verplicht passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht om “passend toe te wijzen”. Voor een uitleg over passend toewijzen verwijzen wij naar de uitleg.

Nieuwe vormgeving website

De website is vernieuwd en verbeterd.

Wijzigingen Huiswaarts per 1 juli 2015

Per 1 juli gaan er voor u als woningzoekende een aantal dingen veranderen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de gestelde voorwaarden bij de toewijzing.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.