Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Wijzigingen Huiswaarts per 1 juli 2015


Per 1 juli zijn er voor u als woningzoekende een aantal dingen veranderd. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de gestelde voorwaarden bij de toewijzing.

Bindingseisen vervallen
Door de invoering van de nieuwe huisvestingswet vervallen de bindingseisen. U hoeft dus niet langer gebonden te zijn aan onze regio. Bij een aantal kleine kernen krijgt u nog wel voorrang als u binding heeft. Hoe dit precies werkt leest u hier.

Inkomen
Het overgrote deel van onze sociale woningen (minimaal 80%) moet verhuurd worden aan woningzoekenden met een inkomen onder € 34.911. De resterende 20% van de woningen mag toegewezen worden aan woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 43.786. Dit betekent dat zelfs als u meer verdient dan € 34.911, u toch in aanmerking kunt komen voor sommige sociale huurwoningen.

Wij moeten onze sociale huurwoningen passend toewijzen (nieuwe Woningwet) daarom worden er aanvullende eisen gesteld aan uw inkomen. De eisen worden vermeld bij iedere woningadvertentie afzonderlijk. Meer informatie vindt u hier.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.